www.esperantoazia.net (kaoem.esperanto.or.kr)
Komisiono pri Azia-Oceania Esperanto Movado - Oficiala Retejo de KAOEM

Kongreso-2019

La 9-a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto (2019)

 La kongreso sukcese okazis kun 281 aliĝntoj kaj finiĝis.

 Komuna foto:

  AK9_km3[1].jpg        


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aliĝilo & informilo rev2.pdf 

9a-aziakongreso.png  

BULTENO ver_1.pdf


Bonvenon al la 9a Azia-Oceania Kongreso
... okazos en Danang, Vjetnamio dum 25-28 aprilo 2019. 


Facebook Paĝo de la LKK: https://www.facebook.com/La9aAK/


☆ Informilo: Aliĝilo & informilo rev2.pdf


☆ Aliĝilo:  Alighilo por la 9-a AK.doc 

             (retpoŝtu al  [email protected][email protected])

 Tuja Aliĝilo: https://goo.gl/6Lhf4D (farita de LKK / VEA)

         (Pri aliĝintoj vidu la dokumenton sur la paĝo "Novaĵo" de tiu retejo.)

         (Aliĝu pli frue ol la finon de marto, post kiam eble ne aperos via nomo sur la nomaro de kongres-libro.)

 Kongresa temo: Esperanto kaj kultura diverseco de Azio kaj Oceanio! 


Kongresejo:  Royal Lotus Hotel. 
     Adreso: 120, Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng http://www.royallotushoteldanang.com/

 

Alveno al la kongresejo:


 ■ De la internacia flughaveno Danang: prenu flughavenan taksion dum 10 minutoj (ĉ €4) 
 ■ De la grandaj urboj en Vjetnamio al Danang: 
     1e: Prenu buson, mendu bileton ĉe: https://vexere.com 
     2e: Prenu trajnon: https://dsvn.vn/#/ 

Programo:    (Ankoraŭ iom ŝanĝebla) : Program-tabelo 0410.pdf

              klarigoj (ŝlosita de simpla salut-vorto) : klarigo de programeroj.docx

Antaŭ kongresa ekskurso 


La 25-a, ĵaŭde (Akceptado en la hotelo ĝis 20:00)

10:0011:00  (Gazetara Konferenco)

17:00–18:30  Urba akcepto (por invititoj, kiujn LKK informos)

19:00–21:00  Kultura & Interkona Vespero


La 26-a, vendrede,

09:00–10:30  Inaŭguro

10:30–11:00  Komuna fotado

11:00–12:20  Vjetnamio - lando, popolo kaj kulturo,  (kaj vice)

                      Lingva diverseco kiel rimedo - raporto de universitato de Barato

11:0013:00   IKEF, Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio

13:40–15:10  Vivi en Ĉinio kiel fremdlanda esperantisto  (kaj vice)

                      Seula Esperanto-Kulturcentro (SEK)

13:40–15:10  Oomoto

13:40–15:10  Esperanto-movado en Azio kaj Oceanio

15:2016:50  Paroliga kurso de Esperanto

15:2016:50  Meditado kaj 108 riverencoj - Ŭonblismo

15:2016:50  Orientaj filozofioj per okuloj de okcidentano (kaj vice)

                     Ĉina Tago

17:00–19:00  Akcepto de VUAO, Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj, (por invitoj kiujn LKK informos)

19:3021:00  Nacia Vespero


La 27-a, sabate

07:45    Kolektiĝu ĉe la enirejo de Hotel Royal Lotus

08:3009:30  Plantado de arboj en Junulara Parko,

09:3011:00  Urba Ekskurso1 al Vilaĝo de Ŝtona Arto

13:3017:00  Kolektiĝu ĉe la enirejo de Hotel Royal Lotus

                     Urba Ekskurso 2 al Antikva Muzeo Cham kaj Pagodo Linh Ung             

19:00–21:00  Internacia Vespero


La 28-a, dimanĉe,

09:00–10:30  Esperanto-movado en Azio kaj Oceanio   (kaj vice)

                      La Ŝlosilo por Mastri iujn Orient-Aziajn Lingvojn

09:00–10:30  Ĉambro de Hori

10:4012:10  Ni desegnu portreton de Zamenhof

10:4012:10  Paroliga kurso de Esperanto

14:00–15:30  Fermo


Postkongresa ekskurso☆ Ekskursoj  Ekskursoj - 9-a AK3.pdf  


 * 24a aprilo

    - (A1) 2-Taga ekskurso al Hue, 85 euroj.

    - (T2) Tuttaga ekskurso al Hue, 55 euroj.


 * 25a aprilo

    - (T1) Tuttaga ekskurso al Ba Na Monteto, 55 euroj

    - (T2) Tuttaga ekskurso al Hue, 55 euroj.


 * 26a aprilo

   - (D1-P) Post-tagmeza ekskurso al Kokoso-arbaro kaj Hoi An malnova urbo, 30 euroj.

   - (D2-P) Post-tagmeza ekskurso al My Son Sanktejo, 25 euroj.


 * 27a aprilo

   - Matena Urba ekskurso

   - Post-tagmeza urba ekskurso


 * 28a aprilo

   - (T1) Tuttaga ekskurso al Ba Na Monteto, 55 euroj

   - (T2) Tuttaga ekskurso al Hue, 55 euroj.

   - (D1-A) Matena ekskurso al Kokoso-arbaro kaj Hoi An malnova urbo, 30 euroj.

   - (D2-A) Matena ekskurso al My Son Sanktejo, 25 euroj.

   - (P1) 4-Taga ekskurso (3-noktoj) al Ho-Chi-Minh kaj ĉirkaŭaĵo, 360 euroj. Komenciĝos je la fino de Ferma Ceremonio (16h00 de 28a de aprilo)


 * 29a aprilo

   - (P2) 2-Taga ekskurso al Hue, post-tagmeza ekveturo, 85 euroj.


Kotizo

Normala kotizo
  Ĝis 2018/12/31: A-landanoj 60 
eŭroj, B-landanoj 30 eŭroj, 

  Ekde 2019/01/01: A-landanoj 70 eŭroj, B-landanoj 40 eŭroj; 


Rabatita kotizo:

  Klarigo: Rabatita kotizo inklude: kunulo, junulo, handikapulo.

  A-landanoj 30 eŭroj, B-landanoj 20 eŭroj.


A-Landoj: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorio B. 

B-Landoj: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio, Korea Resp.), Afriko kaj Latina Ameriko. 


Kiel aligxi per ret-posxto:

Se vi ne havas paperan kaj/aŭ retan aliĝilon, do vi povas sendi vian retmesaĝon por aliĝi al la kongreso al:  [email protected];  kun jenaj informoj: 


  - Familia nomo 
  - Persona nomo

  - Sekso (viro / virino)
  - Lando
  - Poŝta adreso
  - Reta adreso
  - Kiel vi mendos vian loĝejon (ĉu vi mem aŭ pere de LKK)? 
        Se pere de LKK: kiom litan ĉambron kaj kun kiu vi dividos la ĉambron?

  - Kiel vi pagas vian aliĝkotizon? 
     * al UEA-konto "aekm-d";  
     * al konto de LKK en vjetnama banko: “HOI QUOC TE NGU VIET NAM (Vietnama Esperanto Asocio - VEA)”. 
        Konto-numero: 0011370320131

        Banko: VIETCOMBANK (Bank for Foreign Trade of Vietnam) - Operation Center, Hanoi, Vietnam)

          SWIFT-kodo BFTVVNVX-001 

          CIF-kodo 0169843
     * al UEA-perantoj;
     * alie per konsiliĝo kun LKK. 

   - Ĉu vi bezonos invitilon (jes / ne)?       (Senpage vi ricevos ĝin.)


☆ Bulteno por aliĝintoj BULTENO ver_1.pdf☆ Komuna Seminario

     Ĉi jare komuna seminario okazas en la sama urbo, tuj post la Azia Kongreso.

     ▷ https://sites.google.com/view/ks2019


Aligxilo-1a-pagxo.PNGAligxilo-2a-pagxo.PNG
Laste gxisdatigita: 2018-11-24 de Nomota
2019-01-06 de Nomota
2019-03-06 Bulteno, Inumaru

2019-04-06 Programo, Inumaru

2021-03-14 domain cxangxita, nomota