www.esperantoazia.net (kaoem.esperanto.or.kr)
Komisiono pri Azia-Oceania Esperanto Movado - Oficiala Retejo de KAOEM

Novaĵo

Novaĵo de Azia-Oceania Movado

La 10a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto

(Busano, Koreio, 3-6 Novembro 2022)

 • Temo: “Novan Vojon por la Esperanto-Movado post Kronvirusa Krizo”
 • Kiam: ĵaŭdo la 3a — dimanĉo la 6a de Novembro 2022
 • Kie: Busano, Koreio
 • Paralelaj eventoj
  • 54-a Korea Kongreso de Esperanto
  • 4-a Esperanto-Forumo inter Shanghai kaj Seul


Programo

 

En la 3a (Ĵaŭdo)

 13:00-16:00  Internacia Kultura Festivalo de BUFS, KEA & KAOEM

 16:00-18:00  Fakaj Kunsidoj

 19:00-19:30  Movada Foiro, Interkona & Internacia Vespero


En la 4a (Vendredo)

  09:00-10:30  Inaŭguro

  10:30-11:00  Komuna Foto

  11:00-12:00  Fakaj Kunsidoj

  13:00-16:00  Fakaj Kunsidoj

  16:00-18:00  Prelegoj

  19:30-21:00  Nacia Vespero

 

En la 5a (Sabato)

 09:00-12:00  Fakaj Kunsidoj

 09:00-12:00  54-a Korea Kongreso de Esperanto

 13:00-18:00  Duontaga Ekskurso en Busano

  19:00-21:00  Festivalo de Artfajraĵoj

 

En la 6a (Dimanĉo)

  09:00-12:00  Fakaj kunsidoj

 09:00-12:00  4-a Esperanto-Forumo de Shanghai kaj Seulo

 14:00-15:30  Fermo

 

Postkongresa Ekskurso al la antikva urbo Gyeongju:

  Templo Bulguksa, Budhostatuo Seokguram, Observatorio Cheomseongdae, Lago Anapji, k.a.

  Kotizo (3 tagoj): 300,000 (231)             

 

==========================================================


LKK de La 10a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto

 

Retadreso:  [email protected]

Retejo     :  http://www.esperantoazia.net

Poŝtadreso :  Korea Esperanto-Asocio 464 Ho, 217, Toegye-ro, Jung-gu, SEOUL, KR-04558, Republic of KOREA (04558 서울특별시 중구 퇴계로 217, 464)

Telefon-numero : +82-2-717-6974


==========================================================


Bonvole ĉi tiun aliĝilon kopiu, enskribu kaj sendu al LKK.
Aliĝilo por la 10a Azia-Oceania Kongreso de EsperantoFamilia nomo :       


Persona nomo :       


Sekso        :    viro       virino   (Ruĝe kolorigu en reto)


Lando        :       


Retadreso     :       


Poŝtadreso   :       

Kotizotabelo (ŭono, : eŭro)       

 

Ĝis 2022.7.15.

1-a periodo

Ĝis 2022.9.15.

2-a periodo

Surloke ĉe giĉeto

3-a periodo

A Lando

  100,000 (77)

   120,000 (92)

   140,000 (108)

B Lando

   50,000 (38)

    60,000 (46)

    70,000 (54)

Nemembro de KEA

120,000

130,000

150,000

  Rabato(50%): Lernantoj, blinduloj, familianoj de (ne) membroj.

  A Landoj: Aŭstralio, Japanio, Israelo, Koreio, Novzelando.

  B Landoj: Aliaj krom A landoj.

 

Loĝado (Kondiĉe ke mi loĝos 3 noktojn: 3-5 Novembro.)          

+ Mi volas loĝi en Arpina pere de LKK

 2-lita           3-lita           4-persona (korea Ondol)

+ Bonvole indiku alternativajn loĝĉambrojn

1.  1-lita          3-lita           4-persona (korea Ondol)

2.  2-lita         3-lita            4-persona (korea Ondol)

  + Mi deziras loĝi kun (                                       )

 

Tipo

 Nombro de ĉambroj

Nombro de personoj 

Pokapa Kosto

2-lita

10

20

120,000 (92)

3-lita

41

123

 90,000 (69)

4-persona (korea Ondol)

13

52

 60,000 (46)

 

Manĝo (3~6 Nov. 10,000/8)

 3a:                                         Vespermanĝ

  4a:  Matenmanĝ      Tagmanĝ      Vespermanĝ

  5a:  Matenmanĝ      Tagmanĝ      Vespermanĝ

  6a:  Matenmanĝ      Tagmanĝ              


Ekskurso 

  Duontaga         Teĝongde:  15,000 (12)         Dongbeksom: 15,000 (12)

 

 Postkongresa    Gyeongju (3 tagoj): 300,000 (231)

     La kotizo inkluzivas restadon en dulita ĉambro de tristela hotelo, tritagan manĝadon, transporton 

      kaj enirkostojn por turismaj lokoj.

     Tiu kiu volas uzi unulitan ĉambron, devas aldone pagi 54(70,000).

 Se la aliĝintoj estos malpli 20 personoj, la ekskurso estos nuligita. 

 Post la ekskurso oni revenos al la kongresejo Arpina. 


Resumo

  

A. Kotizo   :       


B: Loĝado  :       

  

C: Manĝado :       

  

D. Ekskurso :       


 Pagenda sumo entute :       


La aliĝkotizo estas pagota al: 

 Konto de KEA ĉe korea banko: 한국에스페란토협회(Korea Esperanto-Asocio)

    Kontonumero: 463501-01-256956

 Bank-adreso: KOOKMIN BANK (26, Gukjegeumyung-ro 8-gil, Yeongdeungpo-gu, SEOUL, KOREA)

   SWIFT-kodo: CZNBKRSEXXX

 keas-t ĉe UEA-konto (kun mencio por 10-a Azia-Oceania Kongreso aŭ por 10-a AOK)

 Landaj perantoj de KAOEM

     Alie per konsiliĝo kun LKK 


Mi bezonas invitleteron. (senpage) 

 Jes                    Ne