www.esperantoazia.net (kaoem.esperanto.or.kr)
Komisiono pri Azia-Oceania Esperanto Movado - Oficiala Retejo de KAOEM

Bulteno

Bulteno de Azia-Oceania Komisiono

La komisiono regule kompilas bultenon da informoj el diversaj landoj en Azio kaj Oceanio, ĉefe pri Esperanto movado kaj novaĵo.
  • Eldonanto: Azia-Oceania Komisiono
  • Adreso: ĉe Japana Esperanto-Instituto (JEI) Japanio 162-0042 Tokyo-to Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3
  • Reta adreso de la prezidanto (sendu viajn mesaĝojn al la komisiono): [email protected]
  • TTT-ejo: http://www.esperantoazia.net/
  • Redaktoro: KAWAMOTO Hiromi (Kaŭa): [email protected]
  • Aganta Redaktoro: NISINAGA Atusi (Acero), [email protected] (provizore anstataŭanta Kawamoto Hiromi)
Komisionanoj havas sian propran diskut-grupon ĉe Fejsbuk
  • Azia-Oceania Komisiono https://www.facebook.com/groups/789702694389877/
  • Ĉi tiu grupo estas fermita grupo inter la komisionanoj
La arkivejo estas en Google Drive.
  • Esperanto_en_Azio_kaj_Oceanio https://drive.google.com/drive/folders/1az0mwuk52XE-Xn0MLvKXg0rmdIXa0cYG?usp=sharing

Esperanto en Azio kaj Oceanio 106 (2020 januaro)

Esperanto_en_Azio_kaj_Oceanio_106_2020_januaro.pdf