www.esperantoazia.net (kaoem.esperanto.or.kr)
Komisiono pri Azia-Oceania Esperanto Movado - Oficiala Retejo de KAOEM

Bulteno

Bulteno de Azia-Oceania Komisiono

La komisiono regule kompilas bultenon da informoj el diversaj landoj en Azio kaj Oceanio, ĉefe pri Esperanto movado kaj novaĵo.
  • Eldonanto: Azia-Oceania Komisiono
  • Adreso: ĉe Japana Esperanto-Instituto (JEI) Japanio 162-0042 Tokyo-to Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3
  • Reta adreso (sendu viajn mesaĝojn al la komisiono):
  • TTT-ejo: http://www.esperantoazia.net/
  • Redaktoro: KAWAMOTO Hiromi (Kaŭa): [email protected]
  • Aganta Redaktoro: Albert Stalin Garrido en Filipinoj, [email protected] (provizore anstataŭanta Kawamoto Hiromi)
Komisionanoj havas sian propran diskut-grupon ĉe Fejsbuk
  • Azia-Oceania Komisiono https://www.facebook.com/groups/789702694389877/
  • Ĉi tiu grupo estas fermita grupo inter la komisionanoj