www.esperantoazia.net (kaoem.esperanto.or.kr)
Komisiono pri Azia-Oceania Esperanto Movado - Oficiala Retejo de KAOEM

Bonvenon al la 9a Azia-Oceania Kongreso kiu okazos en Danang, Vjetnamio dum 25-28 aprilo 2019.

Kongresa temo: Esperanto kaj kultura diverseco de Azio kaj Oceanio!

Kongresejo:
Royal Lotus Hotel.
Adreso: 120, Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng
http://www.royallotushoteldanang.com/
Alveno al la kongresejo
■ De la internacia flughaveno Danang: prenu flughavenan taksion dum 10 minutoj (ĉ €4)
■ De la grandaj urboj en Vjetnamio al Danang:
1e: Prenu buson, mendu bileton ĉe: https://vexere.com
2e: Prenu trajnon: https://dsvn.vn/#/

Programo:
Antaŭkongresa ekskurso (baldaŭ anoncota)
2019/04/25: Gazetara konferenco, Movada Foiro, Kultura programo, Interkona vespero;
2019/04/26: Inaŭgura malfermo, KAEM (publika), Landaj movadoj, Fakkunsidoj, Vjetnama eksprese, Vjetnama historio, Nacia vespero;
2019/04/27: Tuttaga ekskurso, Internacia vespero;
2019/04/28: Fakkunsidoj, Vjetnama kulturo kaj arto, KAEM (fermita), Venonta kongreso, Inaŭgura fermo.
Postkongresaj ekskursoj (Baldaŭ anoncotaj)

Kotizo:
Normala kotizo
Ĝis 2018/12/31: A-landanoj 60, B-landanoj 30 eŭroj,
Ekde 2019/01/01: A-landanoj 70, B-landanoj 40 eŭroj;
Rabatita kotizo ĉiam por (A) 30, (B) 20.
A: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorio B.
B: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio, Korea Resp.), Afriko kaj Latina Ameriko.
Klarigo: Rabatita kotizo inklude: kunulo, junulo, handikapulo.

Se vi ne havas paperan kaj/aŭ retan aliĝilon, do vi povas sendi vian retmesaĝon por aliĝi al la kongreso al:
[email protected];
kun jenaj informoj:
- Familia nomo
- Persona nomo
- Sekso (viro / virino)
- Lando
- Poŝta adreso
- Reta adreso
- Kiel vi mendos vian loĝejon (ĉu vi mem aŭ pere de LKK)? Se pere de LKK: kiom litan ĉambron kaj kun kiu vi dividos la ĉambron?
-Kiel vi pagas vian aliĝkotizon?
- al UEA-konto "aekm-d";
- al konto de LKK en vjetnama banko: “HOI QUOC TE NGU ESPERANTO VIET NAM (Vietnama Esperanto Asocio)”. Bank-adreso: VIETCOMBANK (Bank for Foreign Trade of Vietnam) - Operation Center, Hanoi, Vietnam,
SWIFT-kodo BFTVVNVX-001,
Kontonumero 0011370320131);
- al UEA-perantoj;
- alie per konsiliĝo kun LKK.

Ĉu vi bezonos invitilon (jes / ne)? Se jes, vi aldone pagu 10 eŭrojn.

Loĝ-kostoj
■ 3* hotelo: 100 eŭroj por persono (25 eŭroj/nokto/persono*4 noktoj; ĉe kongresejo).
■ 4* hotelo: 140 eŭroj por persono (35 eŭroj/nokto/persono*4 noktoj; ĉe kongresejo).
Kvar tranoktoj kaj matenmanĝoj inkluzivitaj.
1 eŭro estas ĉ. 28.000 VND.

Rimarkoj
■ La limdato por la pago de la hotelmendo estas la 28/2/2019.
■ Hotelmendo post 28/2/2019, b.v. kontakti LKK-n. Memzorgu loĝejon se LKK ne povas helpi.
■ La pagita aliĝkotizo ne estos redonita eĉ se vi ne ĉeestos la kongreson aŭ la AK okazos aliloke.
■ Se vi estas handikapulo aŭ havas speciala(j)n kondiĉo(j)n, anoncu tion al LKK.
■ Kongresano mem devas zorgi pri la akiro de enir-vizo al Vjetnamio kaj asekuro por eksterlanda vojaĝo.
◆Ĉu vi havas ion specialan por kontribui al la Internacia Vespero? (Se jes, per kio?)